25 let izkušenj na področju upravljanja !

Podjetje je specializirano za upravljanje s stavbami (večstanovanjskimi, poslovnimi, poslovno-stanovanjskimi...) v etažni lastnini. Storitve opravlja na področju Celja, Vojnika, Šentjurja...

Pravtako podjetje upravlja s stanovanji NSPIZ-a, Občine Vojnik, Zavarovalnice Triglav, CMC, Srednje ekonomske šole, Celjskih mesnin, Splošne bolnišnice Celje, Mlekarne Celea... 

Trenutno podjetje upravlja z več kot 4000 enotami.