Novice

21.06.2017

Združitev družbe Suprastan d.o.o. z družbo HABIT d.o.o.

Spoštovani etažni lastniki,

kot smo vas v preteklosti že večkrat obvestili, je družba Suprastan d.o.o. v letu 2015 dobila novega lastnika in novo vodstvo. Prav tako smo vas obvestili, da ima od takrat družba Suprastan d.o.o. tudi sestrsko podjetje Habit d.o.o., ki se ukvarja z isto dejavnostjo na področju Velenja in Kopra.

V letu 2016 smo naredili vse potrebno, da se lahko podjetji Suprastan d.o.o. in Habit d.o.o. združita in tako nadaljujeta s sinergijami, ki jih takšne združitve prinašajo. Nekatere od njih, predvsem znižanje obratovalnih stroškov, ste verjetno etažni lastniki že opazili.

S tem dopisom bi vas radi obvestili, da je bila dne 12.6.2017 v sodni register vpisana pripojitev družbe Suprastan d.o.o. k družbi HABIT d.o.o..

S pripojitvijo je prešlo na družbo HABIT d.o.o. vse premoženje ter pravice in obveznosti družbe Suprastan d.o.o..

Družba HABIT d.o.o., kot univerzalni pravni naslednik, vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila do dneva pripojitve družba Suprastan d.o.o..

HABIT d.o.o., PE Celje se bo na področju Celja in okolice še naprej tržila pod blagovno znamko SUPRASTAN. Sedež ostaja na isti lokaciji kot dosedaj (Adamičeva ulica 1, 3000 Celje).

Na sedežu podjetja preurejamo naše poslovne prostore, da bodo bolje dostopni, organizirani in strankam prijaznejši. Prenova prostorov bo končana v začetku naslednjega meseca. Veseli bomo vašega obiska, kjer se boste o tem lahko tudi osebno prepričali.

V skupnem podjetju Habit d.o.o. nas je tako 45 zaposlenih, ki z ustrezno izobrazbo, delovnimi izkušnjami, v lastnih poslovnih prostorih, z najsodobnejšo programsko in strojno opremo, izvajamo storitve upravljanja v več kot 850 objektih na področju Celja, Velenja in Kopra z okolicami.

S pripojitvijo se za etažne lastnike objektov, katere je upravljal Suprastan, tako ne spremeni nič (tudi TRR-ji podjetja ostajajo enaki).

Novi podatki o podjetju so:

HABIT d.o.o., PE Celje

Adamičeva ulica 1

3000 Celje

Matična številka:        5495962002

Davčna številka:        SI12249947