Izplačilo varščine za nepemičnino

  • Obrazec izpolnite najemniki lastnikov za katere vršimo inkaso najemnin v primeru izselitve.
  • Izplačilo izvedemo z nakazilom na vaš TRR zato je potrebno priložiti še kopijo bančne kartice. Na kopiji bančne kartice morate navesti, da soglašate s kopiranjem za potrebe izplačila preplačila.