Sporočanje porabe vode na individualnem vodomeru

  • Obrazec izpolnite in posredujete za sporočanje porabe vode na individualnem vodomeru.
  • Izpolnjen in podpisan obrazec dostavite na sedež podjetja najkasneje do zadnjega dne v mesecu za katerega sporočate porabo.