Sprememba naslova

  • Obrazec izpolnite in posredujete če želite, da se vam dokumentacija (mesečni računi, letni načrt vzdrževanja, poročilo o upravnikovem delu, ipd.) pošilja na drug naslov, kot na naslov vašega stalnega prebivališča.
  • V primeru, da sporočate spremembo stalnega prebivališča je potrebno priložiti še kopijo osebnega dokumenta. Na kopiji osebnega dokumenta morate navesti, da soglašate s kopiranjem osebnega dokumenta za potrebe spremembe naslova za pošiljanje dokumentov.